VCA VOL OPLEIDING

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA.

Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden (VCA VOL)hebben behaald.

Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkenden betrokken bij een bedrijfsongeval. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis in huis hebben.

De Cursus VCA VOL is bestemd voor leidinggevenden. Deze leren tijdens de cursus hoe veiligheidselementen in het dagelijks werk ingepast kunnen worden en hoe deze elementen aan werknemers overgedragen kunnen worden.

De cursus bevat de volgende modulen:

 • Arbeidsomstandigheden en wetgeving
 • Risico's en beheersmaatregelen
 • Gevaarlijke stoffen
 • Brand en explosiegevaar
 • Besloten ruimten
 • Gereedschappen en machines
 • Hijsen, tillen, dragen, struikelen, uitglijden, vallen
 • Werken op hoogte
 • Lassen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Veiligheid, gezondheid en milieuwetgeving en Europese richtlijnen
 • Ontstaan van een ongeval en de gevolgen voor het te voeren beleid
 • Methodes om veilig werken te bevorderen
 • Doel van procedures en vergunningen
 • Taak & risico analyses
 • Fysische factoren
 • Gevaarlijke stoffen
 • Ergonomie

De duur van de opleiding is een dag of 2 dagen.

Met behulp van mondelinge, visuele presentatietechnieken en examentraining zal er zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs besproken en toegelicht worden.

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen digetaal afleggen. Tijdens dit examen, dat valt onder de NEN EN 45013, worden aan de cursist 70 meerkeuzen vragen voorgelegd. Het examen duurt maximaal 105 minuten. Bij goed gevolg (bij het behalen van 49 punten) wordt aan de cursist het Diploma VCA-VOL uitgereikt. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

De opleidingen die Bravo-Preventie verzorgt, worden gegeven door gediplomeerde instructeurs die erkend en gecertificeerd zijn bij het NIBHV, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het Oranje Kruis en de Nederlandse Hartstichting.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Heeft u vragen of wilt u zich direct inschrijven?

Neem contact op