VCA BASISOPLEIDING

De Arbo-wet stelt dat werkgevers verplicht zijn te zorgen voor de veiligheid van derden die zich op het bedrijf bevinden. Opdrachtgevers kunnen daarom eisen dat uw personeel beschikt over het diploma Basisveiligheid VCA. Van leidinggevenden kunnen zij bovendien eisen dat zij het diploma Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden hebben behaald.

Cijfers van het CBS geven aan dat aandacht voor veilig werken broodnodig is. Jaarlijks zijn er meer dan 150.000 werkenden betrokken bij een bedrijfsongeval. Kennis van de veiligheidsvoorschriften is een voorwaarde om op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen werken. Door het behalen van het VCA diploma kunt u aantonen dat uw werknemers die benodigde kennis in huis hebben.

In onze leerstof wordt uitgebreid ingegaan op alle door de Stichting Samenwerken voor Veiligheid (SSVV) verplicht gestelde onderwerpen.

Bravo-Preventie is een erkend opleidingsbureau voor VCA opleidingen.

De module Basisveiligheid is bedoeld voor alle werknemers die praktische vaardigheden verrichten. De onderwerpen die aan bod komen omvatten o.a.;

Veiligheid- en gezondheidswetgeving

Gevaren, risico's en preventie

Procedures, instructies en signalering

Ongevallen: oorzaak en preventie Veiligheidsgedrag

Rechten en plichten

Voorbereiding noodsituaties

Gevaarlijke stoffen

Brand en explosiegevaar

Arbeidsmiddelen

Specifieke werkzaamheden en omstandigheden

Elektriciteit

Ergonomische werkplek

Persoonlijke beschermingsmiddelen

De duur van de opleiding is 1 dag of 2 dagen.

Met behulp van mondelinge, visuele presentatietechnieken en examentraining zal er zo duidelijk mogelijk de verschillende modulen en de daarin opgenomen paragrafen stapsgewijs besproken en toegelicht worden.

Na afronding van de cursus zullen de cursisten het examen afleggen. Tijdens dit examen, dat valt onder de NEN EN 45013, worden aan de cursist 40 meerkeuzen vragen voorgelegd. Het examen duurt maximaal 50 minuten. Bij goed gevolg (bij het behalen van 28 punten) wordt aan de cursist het Diploma VCA-Basis uitgereikt. Deze heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

In aanverwante beroepsgroepen wordt ook reeds gevraagd naar deze opleiding.

De VCA opleidingen die Bravo-Preventie verzorgt, worden gegeven door gediplomeerde instructeurs. 

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Heeft u vragen of wilt u zich direct inschrijven?

Neem contact op