REANIMATIE-AED

Waarom een AED reanimatie opleiding in Den Haag volgen bij Bravo-Preventie?

Dagelijks worden mensen getroffen door een acute hartaandoening zoals hartstilstand of hartfalen. Dit kan ook in uw nabijheid zijnde mensen overkomen. Wanneer u het slachtoffer onmiddellijk reanimeert en hierbij een AED gebruikt, vergroot u de kans op overleven tot 70%. In de praktijkgerichte cursus leert u hoe u bij hartproblemen effectief kunt helpen. U krijgt informatie en training betreffende hartmassage, beademing en het gebruik van de AED.

Inschrijven voor de AED reanimatie opleiding in Den Haag kan heel makkelijk en snel online!

De werking van een AED

Een AED is een apparaat waarmee men een elektrische schok aan het hart kan toedienen, wanneer er sprake is van levensbedreigende hartritmestoornissen.

Een ingebouwde computer analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt (semi)-automatisch of het noodzakelijk is een stroomstoot toe te dienen.

Het apparaat geeft u via een ingebouwde computerstem opdracht om een stroomstoot toe te dienen en/of te starten met hartmassage en mond op mondbeademing.

Op een ingebouwd display kan men de gesproken opdracht ook aflezen.

De AED leidt u op een veilige manier door de reanimatie heen tot professionele hulpverleners het van u overnemen.

Een AED is niet moeilijk in gebruik, een juiste werkwijze kan echter alleen worden gegarandeerd, na het volgen van een reanimatie/AED-opleiding.

De hulpverlener start de reanimatie nadat hij geconstateerd heeft dat het slachtoffer bewusteloos is en geen circulatie heeft.

Onderwijl wordt de AED aangesloten op het slachtoffer, er zijn dan verschillende scenario's mogelijk die de AED gaat opdragen.

De AED gaat eerst een hartanalyse doen, via twee plakkers (elektroden) die op de borstkas van het slachtoffer zijn geplakt en geeft daarna Nederlands gesproken instructies aan de hulpverlener. Nadat de reanimatie is gestart wordt de overlevingskans vanaf dit moment bepaald door de tijdsduur totdat een stroomstoot het normale hartritme terugbrengt.

Elke minuut dat het langer duurt voordat de defibrillator het normale hartritme kan terugbrengen, daalt de overlevingskans.

In openbare ruimten is de Automatische Externe Defibrillator steeds meer aanwezig. Wanneer een AED wordt gebruikt in combinatie met reanimeren vergroot dit de kansen van het slachtoffer.

Iedereen kan de cursus Reanimatie/AED volgen. Deze cursus wordt incompany en op locatie gegeven. Er zijn geen toelatingseisen en hij is geschikt voor iedereen met enig uithoudingsvermogen. Tijdens de reanimatie/AED-bedienerscursus leert u hoe snel te handelen. Snelheid is een belangrijke schakel, indien er snel de juiste handelingen worden gedaan neemt de kans van een geslaagd optreden enorm toe.

Tijdens de cursus Reanimatie/AED leert u onder andere hoe op een juiste wijze te reanimeren en hoe u op een veilige en verantwoorde manier de AED gebruikt. Aangezien het noodzakelijk is te allen tijde te beschikken over parate kennis en vaardigheden is het aan te raden minimaal één keer per jaar te herhalen.

Onderwerpen tijdens de cursus zijn:

  • Behandeling vitale functies
  • Benadering van bewusteloos slachtoffer
  • Controle bewustzijn en ademhaling
  • Uitvoeren hartmassage en beademing
  • Reanimatie met AED
  • Veilig gebruik van de AED

Vele toonaangevende internationale organisaties zoals de American Heart Association en de Europese Reanimatie Raad (ERC) raden met klem aan deze defibrillatoren zoveel mogelijk in te zetten en leken te trainen in het gebruik ervan.

De reanimatie/AED-opleiding duurt een dagdeel (4 uur).

De opleiding wordt afgesloten met een certificaat.

De opleidingen die Bravo-Preventie verzorgt, worden gegeven door gediplomeerde instructeurs die erkend en gecertificeerd zijn bij het NIBHV, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het Oranje Kruis en de Nederlandse Hartstichting. 

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Heeft u vragen of wilt u zich direct inschrijven?

Neem contact op