KINDER-EHBO

Ongevallen, klein of groot, op verschillende leeftijden en in verschillende ontwikkelingsfasen, komen geregeld voor.

De opleiding Eerste Hulp aan kinderen leidt mensen op om op een verantwoorde wijze eerste hulp te verlenen aan kinderen.

De volgende onderwerpen worden tijdens de cursus behandeld:

Stoornissen in het bewustzijn en ademhaling, ernstige bloedingen, uitwendige wonden, brandwonden, ontwrichting en botbreuken. Kneuzing en verstuiking, oogletsel, vergiftiging, elektriciteitsongevallen, koude letsels, warmte letsels, kleine ongevallen, etc.

De cursist dient voor aanvang van de cursus het lesboek door te nemen en zich voor te bereiden. Het lesmateriaal wordt vooraf opgestuurd. De lesdag duurt 8 uur.

Doelgroep

Werknemers van organisaties waar kinderen aanwezig zijn, gastouders en ouders die aan hun eigen kinderen hulp willen verlenen bij ongevallen.

Examen / certificering

Er is geen examen. De cursist wordt op praktische vaardigheden getoetst.

Na het succesvol afronden van de opleiding Kinder-EHBO ontvangt de cursist het landelijk erkend certificaat “Kinder EHBO” van het Oranje Kruis. Dit diploma is 2 jaar geldig na afgiftedatum.

Indien de cursist in het bezit is van een diploma Eerste Hulp, krijgt u aantekening op uw huidige diploma.

Herhaling Kinder-EHBO

Na het behalen van het diploma, kan de cursist deelnemen aan de tweejaarlijkse herhaling Kinder-EHBO (1 dag) om de kennis en vaardigheden bij te houden en op te frissen. Na het volgen van 1 herhalingsdag binnen 2 jaar, wordt het diploma kinder-EHBO weer met 2 jaar verlengd.

Wij maken een planning en nodigen onze cursisten automatisch (vrijblijvend) uit voor de herhaling Kinder-EHBO. Wij houden de geldigheid van het diploma van onze cursisten dus in de gaten!

Groepsgrootte

Gemiddeld 12-14 personen per cursusgroep.

In de cursusprijs zijn alle kosten inbegrepen, zoals:

Oranje Kruis boekje (de officiële handleiding voor eerste hulp aan kinderen),

Gebruik van instructiemateriaal,

Inzet ervaren gecertificeerde instructeur,

Examen- en certificeringskosten van Oranje Kruis

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Heeft u vragen of wilt u zich direct inschrijven?

Neem contact op