BHV-PLUS (ADEMBESCHERMING)

Deze opleiding, vanuit het NIBHV, is bedoeld voor BHV'ers met een gidsfunctie en/of een reddingsfunctie en daarbij gebruik moeten maken van adembeschermende middelen. Dit is onder meer het geval bij het werken in complexe gebouwen of in een omgeving met gevaarlijke stoffen.

Toelatingseisen:

De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener en van een bewijs van medische keuring.

Inhoud cursus:

De complete opleiding adembescherming voor de BHV bestaat uit 4 modulen, die niet los van elkaar gevolgd kunnen worden.

Module-Inhoud:

 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Men leert de theoretische vaardigheden en het belang van de arbeidsomstandighedenwet voor de werkgever en de werknemer.
 • Ademhaling
 • Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij de ademhaling en het voorkomen van een ademcrisis.
 • Adembescherming
 • Men leert de theoretische en praktische vaardigheden behorende bij de gevaren die de ademhaling kunnen bedreigen, het veilig gebruik maken van de beschikbare adembescherming, met behoud van eigen veiligheid een slachtoffer redden met de beschikbare en de juiste persoonlijke- en adembeschermingsmiddelen
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Men leert de praktische vaardigheden bij het gebruik van (aanvullende) persoonlijke beschermingsmiddelen.

Opleidingsduur:

Deze opleiding duurt 3 dagen, inclusief examen.
De opleiding kan in 3 dagen of op 6 dagdelen verzorgd worden.

Examens:

 • Na afloop van de modulen volgt er een examen. Dit examen bestaat uit:
 • Een meerkeuze kennistoets over het betreffende onderdeel.
 • Een praktijkexamen over het betreffende onderdeel.

Certificering:

Bij positief resultaat van de examenonderdelen ontvangt de cursist het diploma Adembescherming voor de BHV. Tevens wordt de cursist ingeschreven in de database van het NIBHV en ontvangt men een BHV-pas.

Groepsgrootte:

Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Heeft u vragen of wilt u zich direct inschrijven?

Neem contact op