BHV-PLOEGLEIDER

Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet complex is, zal de behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverleners te coördineren.

Het is de taak van de Ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te oefenen.

Een ploegleider geeft leiding aan een inzet van meerdere bedrijfshulpverleners. Hij zorgt ervoor dat zijn ploeg geoefend wordt en blijft.

Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg horen ook tot zijn takenpakket. Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar de bedrijfshulpverlening wordt ingezet en van de hulpmiddelen die hiervoor gebruikt moeten worden.

Een ploegleider moet niet alleen beschikken over specifieke kennis. Om alle taken goed te kunnen uit voeren zal de ploegleider ook moeten beschikken over een aantal vaardigheden.

De taak van de ploegleider omvat de volgende onderdelen:

  • beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied;
  • voorbereiden op de inzet van de bedrijfshulpverleningsploeg;
  • oefenen met de bedrijfshulpverleningsploeg;
  • evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen;
  • beheer en controle van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen.

In de opleiding ploegleider komen al deze facetten aan bod en zal er tijdens de cursus een ruime plaats zijn ingeruimd voor de training van deze vaardigheden

De opleiding duurt twee hele dagen (niet aaneengesloten).

In de periode tussen de twee lesdagen dient de cursist een opdracht uit te werken.

Deze opdracht is het maken van een lesplan (casus brand en/of levensreddende handelingen).

Om aan de cursus Ploegleider deel te nemen is het diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlener vereist.

Bravo-Preventie biedt ook herhalingslessen aan waarop u uw vaardigheden als ploegleider op peil kunt houden en verder kunt ontwikkelen.

De opleidingen die Bravo-Preventie verzorgt, worden gegeven door gediplomeerde instructeurs die erkend en gecertificeerd zijn bij het NIBHV, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het Oranje Kruis en de Nederlandse Hartstichting.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Heeft u vragen of wilt u zich direct inschrijven?

Neem contact op