BHV-BASIS

Iedereen die bedrijfshulpverlener wordt kan deelnemen aan de basisopleiding. Er is geen vooropleiding vereist.

De Basisopleiding Bedrijfshulpverlener bestaat uit twee cursusonderdelen, te weten Levensreddende Handelingen en Brandweerontruimer. Een cursusonderdeel duurt 8 uur. Beide onderdelen worden afgesloten met een schriftelijk examen van het NIBHV.

Levensreddende handelingen / Eerste Hulp:

 • Het herkennen van een gevaarlijke situatie en het treffen van de juiste maatregelen.
 • Het in noodsituaties kunnen verplaatsen van slachtoffers.
 • Het kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd.
 • Het geruststellen van het slachtoffer.
 • Het op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen.
 • Het verlenen van eerste hulp (incl. gebruik AED).

Indien men reeds in het bezit is van een geldig EHBO-diploma kan men een vrijstelling krijgen voor het onderdeel levensreddend handelen.

Brandweerontruimer:

Beperking en bestrijding van een beginnende brand:

 • Het gebruiken van veiligheidsvoorzieningen.
 • Kennis van de belangrijkste brandpreventieve maatregelen en voorzieningen.
 • Het toepassen van de branddriehoek.
 • Kennis van de ontwikkeling van de brand.

Ontruiming:

 • Het begeleiden van een ontruiming.
 • Het gebruik maken van veiligheidsmiddelen.
 • Het ontruimingsplan.
 • De vluchtroute en het gebruik ervan.
 • De toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen.

Communicatie:

 • Het op de juiste wijze melden van een ongeval of brand.
 • De interne communicatie.
 • Het verstrekken van informatie aan hulpverleningsdiensten.
 • Het hanteren van communicatiemiddelen.

De opleidingen die Bravo-Preventie verzorgt, worden gegeven door gediplomeerde instructeurs die erkend en gecertificeerd zijn bij het NIBHV, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het Oranje Kruis en de Nederlandse Hartstichting.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Heeft u vragen of wilt u zich direct inschrijven?

Neem contact op