BEHEERDER BRANDINSTALLATIES

U moet er op kunnen vertrouwen dat elke brand in uw gebouw direct wordt gemeld. De beheerder kan de brandmeldinstallatie leren interpreteren en bedienen.

Laat uw beheerder brandmeldinstallatie daarom opleiden door Bravo-Preventie.

Een betrouwbare brandmeldinstallatie (BMI) in een gebouw geeft zo weinig mogelijk 'ongewenste' meldingen en storingen. Hiervoor is een goed beheer en onderhoud een vereiste. De beheerder BMI is verantwoordelijk voor een goed beheer van de brandmeldinstallatie.

Daarnaast is hij de contactpersoon voor alle instanties die met het functioneren van de brandmeldinstallatie en de alarmorganisatie te maken hebben.

Denk hierbij aan de leverancier en het onderhoudsbedrijf van de brandmeldinstallatie, de brandweer en de BHV-organisatie.

In de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie van Bravo-Preventie leert een beheerder BMI alles wat nodig is om zijn werk goed te kunnen doen. Na een succesvolle afronding van deze opleiding is de deelnemer een Opgeleid Persoon zoals vastgelegd in de norm NEN 2654-1 voor brandmeldinstallaties.

Bedrijven met een brandmeldinstallatie, die doormelden aan de brandweer, zijn meestal verplicht om deze norm op te volgen en minstens één Opgeleid Persoon als beheerder van de brandmeldinstallatie aan te wijzen.

DOELGROEP:

De opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie van Bravo-Preventie is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de bediening en het technisch beheer van de brandmeldinstallatie. Vanwege zijn taken en verantwoordelijkheden behoort de beheerder BMI tot de bedrijfshulpverleningsorganisatie van zijn werkgever.

LEERDOELEN:

Na de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie kan de deelnemer:

  • de taken van de beheerder BMI aangeven,
  • de opbouw en componenten van de brandmeldinstallatie toelichten,
  • periodieke controles uitvoeren,
  • preventief onderhoud verrichten,
  • gegevens in het logboek registreren en rapporteren,
  • instructies geven aan derden.

BEGINVEREISTEN:

Voor deelname aan de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie van Bravo-Preventie strekt het bezit van een geldig certificaat 'Bedrijfshulpverlener' tot aanbeveling. Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het lesboek Opgeleid Persoon en de tekst van de norm NEN 2654-1 vóór het begin van de opleiding hebben bestudeerd. Bravo-Preventie stuurt dit lesmateriaal zo snel mogelijk na inschrijving naar de cursist op.

PROGRAMMA:

De opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie van Bravo-Preventie duurt één dag (inclusief examinering). Op deze dag komt alle kennis aan bod die de beheerder BMI nodig heeft om zijn taken uit te voeren en worden teven alle benodigde vaardigheden zo praktisch mogelijk beoefend.

EXAMINERING EN CERTIFICERING:

Het examen bestaat uit een aantal theorievragen en wordt afgenomen door het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). De vragen hebben betrekking op de inhoud van het lesboek Opgeleid Persoon en de normtekst NEN 2654-1.

Bij een voldoende resultaat op het theorie-examen ontvangt de kandidaat het certificaat 'Beheerder Brandmeldinstallaties'. Dit certificaat bewijst en garandeert dat de deelnemer zijn taken als Opgeleid Persoon adequaat kan uitvoeren.

KWALITEIT:

Bravo-Preventie werkt met gecertificeerde instructeurs en examinatoren.

Onze instructeurs en examinatoren voldoen aan de eisen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) en het Nederlands bureau brandweer examens (Nbbe). De kwaliteit van onze BHV-opleidingen is hiermee gegarandeerd.

LOCATIE EN DATA:

De opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie wordt aangeboden incompany of op een nader te bepalen locatie, rekeninghoudend waar de meeste cursisten vandaan komen.

INSCHRIJVEN;

U kunt zich voor de opleiding Beheerder Brandmeldinstallatie online inschrijven door op de knop inschrijving cursussen te drukken in het linker menu, door het formulier te downloaden of door te bellen met Bravo-Preventie. De maximale groepsgrootte bedraagt 10 personen.

De opleidingen die Bravo-Preventie verzorgt, worden gegeven door gediplomeerde instructeurs die erkend en gecertificeerd zijn bij het NIBHV, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het Oranje Kruis en de Nederlandse Hartstichting.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Heeft u vragen of wilt u zich direct inschrijven?

Neem contact op