KLEINE BLUSMIDDELEN

De cursus Kleine Blusmiddelen richt zich op het omgaan met kleine blusmiddelen zoals brandblussers, brandslanghaspels en blusdekens.

Gedurende deze cursus leren de cursisten de basisbeginselen van brandbestrijding, zowel in theorie als in de praktijk.

Het theoretische gedeelte bestrijkt het eerste deel van de cursus.
In dit blok wordt een korte uitleg gegeven over:

  • Het ontstaan van brand, de branddriehoek, brandpreventie, verschillende soorten blusmiddelen en hun eigenschappen en blustechnieken.
    Hier komen ook de, in uw bedrijf aanwezige blusmiddelen, aan bod.
    Vervolgens mogen de cursisten de theorie buiten in de praktijk brengen en wordt er geblust met verschillende soorten blusmiddelen, de brandslanghaspel, de blusdeken en deksel bij vlam in de pan.

De cursusduur is 3,5 uur.

Voor meer informatie en of uitleg over onze aanpak kunt u vrijblijvend contact met ons op nemen.

De opleidingen die Bravo-Preventie verzorgt, worden gegeven door gediplomeerde instructeurs die erkend en gecertificeerd zijn bij het NIBHV, de Nederlandse Reanimatieraad (NRR), het Oranje Kruis en de Nederlandse Hartstichting.

Terug naar overzicht
Geïnteresseerd?

Heeft u vragen of wilt u zich direct inschrijven?

Neem contact op